Franszyza redukcyjna
Amortyzacja części w polisie Auto Casco
Polisa Auto Casco
Franszyza integralna
Faktury za części