Nie mam czasu chodzić po sądach. To za duże koszty. Pewnie i tak przegramy. Będzie to trwało latami. Te i inne argumenty często początkowo słyszę od naszych klientów.

Tak naprawdę nie ma się czego obawiać. Estimate Partner współpracuje z renomowaną kancelarią prawniczą, z pomocą której wygrywamy wszystkie sprawy.

Warto walczyć o każdą złotówkę do samego końca. Po podsumowaniu szkód na przestrzeni roku okazuje się, że warsztaty odzyskują z naszą pomocą kilka, kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych.

Jest to proces czasochłonny, ale nie dla Ciebie. Co musi zrobić warsztat? Jedynie spisać ze swoim klientem cesję (umowę przelewu wierzytelności). Po uzyskaniu takiego dokumentu sprawa zostaje przekazana przez nas do kancelarii i czekamy na werdykt.

Każdorazowo doradzamy, które sprawy warto oddać do sądu, kiedy warto zebrać kilka szkód w jeden pozew, a kiedy bezpieczniej będzie odpuścić.

Jak to wygląda?

• Możemy zlecić kancelarii sprawy do prowadzenia postępowania sądowego na
wszystkich etapach: od postępowania nakazowego do apelacji.
• Jest możliwość powołania pełnomocnika substytucyjnego – osoby, która fizycznie
pojawi się na rozprawie w imieniu klienta/warsztatu, jednak jego obecność nie jest
konieczna, podobnie jak obecność klienta/przedstawiciela warsztatu.
Koszty:
Koszty prowadzenia sprawy na etapie sądowym:
• pełnomocnik substytucyjny 150 zł
• wynagrodzenie prowizyjne za prowadzenie sprawy sądowej w wysokości 15% netto
plus podatek VAT 23% od zasądzonej kwoty wyrokiem i wypłaconej przez pozwane
towarzystwo (kwota liczona od kwoty głównej wraz z odsetkami).
• opłaty sądowe zgodne z rozporządzeniem:
Art. 13.1 W sprawach o prawa majątkowe pobiera się od pisma opłatę stałą ustaloną według
wartości przedmiotu sporu lub wartości przedmiotu zaskarżenia wynoszącej:
1) do 500 złotych – w kwocie 30 złotych;
2) ponad 500 złotych do 1500 złotych – w kwocie 100 złotych;
3) ponad 1500 złotych do 4000 złotych – w kwocie 200 złotych;
4) ponad 4000 złotych do 7500 złotych – w kwocie 400 złotych;
5) ponad 7500 złotych do 10 000 złotych – w kwocie 500 złotych;
6) ponad 10 000 złotych do 15 000 złotych – w kwocie 750 złotych;
7) ponad 15 000 złotych do 20 000 złotych – w kwocie 1000 złotych
• opłata skarbowa 17 zł od pełnomocnictwa
• opłata zaliczka na biegłego (w trakcie pisania pozwu decydujemy, czy występuje
konieczność jego powołania) około 1000 zł
Koszty z tytułu opłaty sądowej oraz zaliczki na biegłych są zwracane proporcjonalnie do
zasądzonej kwoty wyroku.